Papierová hvezdáreň, 2. - 5.7. 2010

2. ročník celoslovenského seminára papierových modelárov
Počas stretnutia sa účastníci mohli zapojiť do rôznych workshopov ako napríklad technika nanášania povrchovej úpravy na modely, či už striekaním, natieraním. Metódy čistého lepenia tzv. retušovaním, patinovacie techniky a mnoho ďalších zaujimavých postupov. V rámci 2. ročníka sa uskutočnila taktiež súťaž o putovný pohár hvezdárne.

Fotogaléria

16 fotografií