Hvezdáreň v Partizánskom

Papierová hvezdáreň, 2. - 5.7. 2010

<strong>2. ročník celoslovenského seminára papierových modelárov</strong> <br />Počas stretnutia sa účastníci mohli zapojiť do rôznych workshopov ako napríklad technika nanášania povrchovej úpravy na modely, či už striekaním, natieraním. Metódy čistého lepenia tzv. retušovaním, patinovacie techniky a mnoho ďalších zaujimavých postupov. V rámci 2. ročníka sa uskutočnila taktiež súťaž o putovný pohár hvezdárne.

Fotogaléria

16 fotografií