Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

V zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Hvezdáreň v Partizánskom ako verejný obstarávateľ zverejňuje za jednotlivé kvartály roka súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých hodnota bez DPH prevyšovala sumu 1000 EUR.

Zákazky v roku 2022:

1. kvartál (nulový)
2. kvartál (nulový)
3. kvartál (nulový)

Zákazky v roku 2021:

1. kvartál (nulový)
2. kvartál (nulový)
3. kvartál (nulový)
4. kvartál

Zákazky v roku 2020:

1. kvartál (nulový)
2. kvartál (nulový)
3. kvartál (nulový)
4. kvartál (nulový)

Zákazky v roku 2019:

1. kvartál (nulový)
2. kvartál (nulový)
3. kvartál
4. kvartál (nulový)

Zákazky v roku 2018:

1. kvartál (nulový)
2. kvartál (nulový)
3. kvartál (nulový)
4. kvartál (nulový)

Zákazky v roku 2017:

1. kvartál (nulový)
2. kvartál (nulový)
3. kvartál
4. kvartál

Zákazky v roku 2016:

1. kvartál (nulový)
2. kvartál (nulový)
3. kvartál (nulový)
4. kvartál (nulový)

Zákazky v roku 2015:

1. kvartál (nulový)
2. kvartál (nulový)
3. kvartál (nulový)
4. kvartál (nulový)

Zákazky v roku 2014:

1. kvartál
2. kvartál
3. kvartál (nulový)
4. kvartál (nulový)

Zákazky v roku 2013:

1. kvartál
2. kvartál
3. kvartál
4. kvartál (nulový)

Zákazky v roku 2012:

1. kvartál
2. kvartál
3. kvartál
4. kvartál

Zákazky v roku 2011:
1. kvartál
2. kvartál
3. kvartál
4. kvartál