A človek vstúpil na Mesiac

Výstavu tvorí 6 panelov, ktoré zobrazujú cestu človeka na Mesiac. Hlavná línia výstavy je zameraná práve na americký projekt Apollo, vďaka ktorému sa ľudstvo dostalo na mesiac.

Pre bližšie informácie ohľadom výstavy a jej zapožičaní nás môžete kontaktovať.

 

Autor výstavy: Mgr. Valentín Korinek

Majiteľ:

Hvezdáreň v Partizánskom

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Adresa: Malé Bielice 177, 95804, Partizánske

Hvezdáreň v Partizánskom: www.hvezdaren.sk

 

Kontakt:

Telefón: 038/ 7497108

E-mail: hvezdap@hvezdaren.sk

Náhľad výstavy