Príroda plná vedomostí

Príroda plná vedomostí 2022

Priebežné vyhodnotenie jednotlivých škôl v súťaži "Príroda plná vedomostí"

Príroda plná vedomostí 2021

Aj tento rok sme vo hvezdárni v Partizánskom už tradične začali súťažou ,,Príroda plná vedomostí“, ktorá tento krát prebiehala vo forme online testu. Na súťažiacich čakali otázky z učiva prírodovedy ale aj otázky, ktoré otestovali vedomosti žiakov z oblasti prírodných javov súvisiacich s vesmírom.

Príroda plná vedomostí 2020

Aj tento rok sme vo hvezdárni v Partizánskom už tradične začali súťažou ,,Príroda plná vedomostí“. Na súťažiacich čakali otázky z učiva prírodovedy ale aj otázky, ktoré otestovali vedomosti žiakov z oblasti prírodných javov súvisiacich s vesmírom

Prvá akcia organizovaná Hvezdárňou v Partizánskom, bola v tomto roku tak ako už tradične súťaž „Príroda plná vedomostí“. Konala sa 9.2.2015 v Bánovciach nad Bebravou