Verejné obstarávanie

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Profil verejného obstarávania

Názov: Hvezdáreň v Partizánskom

Štatutárny zástupca: Vladimír Mešter, riaditeľ

Adresa: Malé Bielice 177, 95804 Partizánske

IČO: 34 05 91 05