Rok 2010 - výsledky

Správa zo súťaže Príroda plná vedomostí 2010


Prvá akcia organizovaná Hvezdárňou v Partizánskom, bola v tomto roku súťaž „Príroda plná vedomostí". Konala sa 9.2.2010 v Partizánskom a 18.2.2010 v Bánovciach nad Bebravou. Súťažiaci si zopakovali prírodovedné učivo no museli zvládnuť aj náročnejšie otázky, ktoré preskúšali ich vedomosti nie len o prírode , ale o vesmíre vôbec. V partizánskom sa zúčastnilo 28 žiakov v 14 družstvách zo 7 Základných škôl. V Bánovciach súťažilo 9 družstiev, spolu 18 žiakov zo 4 základnych škôl.


Výsledky Partizánske:


1. Hana Jakubíková, ZŠ R. Jašíka 4.A
Maximilián Radó, ZŠ R. Jašíka 4.A


2. Jakub Měchura, ZŠ Nádražná 4. A
Pavol Baránik, ZŠ Nádražná 4. A


3. Kristián Beňuška , ZŠ Veľké Bielice 4. A
Michal Skaličan, ZŠ Veľké Bielice 4. A

 

Výsledky Bánovce nad Bebravou:


1. Adrián Leštinský, ZŠ Partizánska
Martin Broniš, ZŠ Partizánska


2. Jakub Magdolen, ZŠ Gorazdova
Peter Schubert, ZŠ Gorazdova


3. Alexandra Puterková, ZŠ Duklianska
Tomáš Janečka, ZŠ Duklianska

 
Tino Korinek