Rok 2011 - výsledky

Správa zo súťaže Príroda plná vedomostí 2011

Prvá akcia organizovaná  Hvezdárňou v Partizánskom, bola v tomto roku súťaž „Príroda plná vedomostí“. Konala sa 3.2.2011 v  Bánovciach nad Bebravou a 8.2.2011 v Partizánskom. Súťažiaci si zopakovali prírodovedné učivo no museli zvládnuť aj náročnejšie otázky, ktoré preskúšali ich vedomosti nie len o prírode , ale o vesmíre vôbec. V Partizánskom sa zúčastnilo 12  žiakov v 6 družstvách z 5 Základných škôl. V Bánovciach súťažilo 8 družstiev, spolu 16 žiakov zo 4 základnych škôl.

Výsledky  Partizánske:

1. Lenka Minarovičová           ZŠ Bošany 4.A

    Milan Tasáry

 

2. Adam Daňo                         ZŠ R. Jašíka 4.A

    Zuzana Kmeťová

 

3. Adam Krasula                     ZŠ V. Okružná 4.B    

    Natália Maťašeová

 

Výsledková listina

Meno a priezvisko

Škola , trieda

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

Ústne

Spolu

Poradie

Linda Lukáčová

Alžbeta Hlbočanová

ZŠ Malinovského 4.A

13

7

19

10

1

50

 

Samuel Letavay

Alessio Dávid Daniš

ZŠ Športovcov 4.A

9

6

18

11

0

44

 

Vanessa Janejová

Simona Lackovičová

ZŠ Veľká Okružná 4.A

5

4

21

11

0

41

 

Adam Krasula

Natália Maťašeová

ZŠ Veľká Okružná 4.B

9

10

19

14

0

52

3.

Adam Daňo

Zuzana Kmeťová

ZŠ R.Jašíka 4.A

15

12

18

13

0

58

2.

Lenka Minarovičová

Milan Tasáry

ZŠ Bošany 4.A

12

11

23

15

1

62

1.

 

Výsledky Bánovce nad Bebravou:

1. Benjamín ŠVEC                  ZŠ Partizánska 4.A

    Silvio MATEJKA

 

2. Miroslav BELÁK               ZŠ Gorazdova 4.B

    Boris PAVLÁSEK

 

3. Zuzana KVAKOVÁ           ZŠ Partizánska 4.B    

    Patrik MORÁVEK

 

Výsledková listina

Meno a priezvisko Škola Trieda 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Ústne Spolu Poradie
Adela MINÁRIKOVÁ
Samuel KARAS
Duklianska 4. A 10 10 21 15 2 58  
Zuzana GALKOVÁ
Patrik FILKO
Duklianska 4.B 12 10 22 15 4 63  
Monika GRZNÁROVÁ
Marko ONDRUŠÍK
Školská 4.A 13 9 22 14 0 58  
Kristína FRAŇOVÁ
Liliana DANKOVÁ
Školská 4.B 8 8 19 13 3 51  
Benjamín ŠVEC
Silvio MATEJKA
Partizánska 4.A 15 12 23 13 4 67 1.
Zuzana KVAKOVÁ
Patrik MORÁVEK
Partizánska 4.B 15 13 19 12 4 63 3.
Jakub VALIŠ
Anton ZELENÁK
Gorazdova 4.A 13 11 21 12 0 57  
Miroslav BELÁK
Boris PAVLÁSEK
Gorazdova 4.B 17 8 23 14 3 65 2.

 

Tino Korinek