Milan Rastislav Štefánik - Astronóm a diplomat

M. R. ŠtefánikVýstavu tvorí 9 panelov, ktoré zobrazujú Štefánika nielen ako postavu slovenskej politiky pred 1. republikou a vedúcu osobnosť česko-slovenského zahraničného odboja, ale predovšetkým ako astronóma, ktorý sa so svojimi odbornými poznatkami presadil vo vedeckých kruhoch. Na jednotlivých paneloch sa návštevníci zoznámia s jeho detstvom, vedeckou a diplomatickou kariérou. Text je doplnený o bohatý obrazový materiál, jeho vlastné citáty a citáty, ktoré o Štefánikovi vyslovili významné osobnosti jeho aj našej doby. Mapa sveta s vyznačenými cestami odhalí Štefánikove cestovateľské skúsenosti. Posledné panely sú venované jeho poslednému letu a monumentálnej mohyle na Bradle. Výstava je putovná,  určená pre astronomické ústavy, školy a kultúrne centrá.

Pre bližšie informácie ohľadom výstavy a jej zapožičaní nás môžete kontaktovať.

 

 

 

Autor výstavy: Mgr. Valentín Korinek

Majiteľ:

Hvezdáreň v Partizánskom

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Adresa: Malé Bielice 177, 95804, Partizánske

Hvezdáreň v Partizánskom: www.hvezdaren.sk

 

Kontakt:

Telefón: 038/ 7497108

E-mail: hvezdap@hvezdaren.sk

Fotogaléria

1 fotografia