Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
2.3.2023 Zmluva o poskytnutí plnení súvisiacich s umiestnením technológie Slovenskej priestorovej a observačnej služby /Dodatok_Zmluva_GKU.PDF PDF kópia 148,32 kB
19.4.2022 Zmluva č. 79/2022 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/04_2022/Zmluva_dotacie_4_2022.PDF PDF kópia 177,9 kB
17.1.2022 Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1 dokumenty/zmluvy/01_2022/Zmluva_elektrina_2022.PDF PDF kópia 476,11 kB
14.1.2022 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100021363 dokumenty/zmluvy/01_2022/Zmluva_plyn_2022.PDF PDF kópia 591,38 kB
6.9.2021 Zmluva o dielo č. 11/2021 /ZmluvaSiToRo.PDF PDF kópia 621,33 kB
26.8.2021 Zmluva č.11-122-001763/2021 o poskytovaní plnení priestorovej observačnej služby ZmluvaGeodezia.PDF PDF kópia 401,03 kB
2.6.2021 Kúpna zmluva dokumenty/zmluvy/KupnaZmluvaCD.PDF PDF text 299,28 kB
7.7.2020 Zmluva č. 337/2020 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/ZmlDot2020Part.PDF PDF kópia 182,92 kB
15.6.2020 Zmluva č. 8/1000145980 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou dokumenty/zmluvy/ZmlZVS1.PDF PDF kópia 280,96 kB
15.6.2020 Zmluva č. 8/1000145889 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou dokumenty/zmluvy/ZmlZVS2.PDF PDF kópia 362,78 kB
4.6.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2020 č. MK - 2975/2020/3.2 dokumenty/zmluvy/06_2020/ZmlDot2020MKSR.PDF PDF kópia 405,23 kB
2.1.2020 Zmluva o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby č. 190065 dokumenty/zmluvy/01_2020/Zmluva o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby č. 190065.PDF PDF text 2,01 MB
23.12.2019 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 41/2020 /Zmluva_plyn_41_2020.PDF PDF kópia 1,31 MB
19.12.2019 Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 8627/2019 dokumenty/zmluvy/12_2019/MAGNA energia.pdf PDF kópia 4,39 MB
16.9.2019 Kúpna zmluva dokumenty/zmluvy/09_2019/Kúpna zmluva_Now.pdf PDF kópia 857,2 kB
17.7.2019 Zmluva č.522/2019 - o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/07_2019/zmluvadotacie5222019.PDF PDF kópia 259,9 kB
9.5.2019 Zmluva č.291/2019 - o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/05_2019/Zmluvač_291-2019 - o poskytnutí dotácie.pdf PDF kópia 241,44 kB
23.4.2019 Zmluva o reklame dokumenty/zmluvy/05_2019/Zmluva o reklame.pdf PDF kópia 135,14 kB
28.2.2019 Zmluva o nájme dokumenty/zmluvy/03_2019/Zmluva o najme_2019.pdf PDF kópia 813,16 kB
22.1.2019 Zmluva o nájme dokumenty/zmluvy/02_2019/Zluva o nájme.pdf PDF kópia 800,78 kB