Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1

Názov:Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 2021/1
Rok:2022
Predmet:Dodávka elektrickej energie od 1.1.2022 do 31.12.2024
1. zmluvná strana:SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
2. zmluvná strana:Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 95804 Partizánske
Dátum uzatvorenia:17.01.2022
Dátum zverejnenia:17.01.2022
Dátum účinnosti:18.01.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/Zmluva_elektrina_2022.PDF PDF 476,11 kB