StarParty * Slnko

StarParty * Slnko

Jesenná StarParty bola zameraná na našu dennú hviezdu, Slnko. Prednášatelia dostali za úlohu priblížiť účastníkom ako to vlastne so Slnkom je, čo sa vlastne deje v okolí Slnka a teda ako na nás Slnko vplýva.

Hneď prvou prednáškou zaujal Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Názov jeho prednášky "Ohrozuje nás Slnko?" znel možno trochu katastroficky, ale v skutočnosti účastníci na tejto prednáške zistili, že  to so vzťahom Slnko-Zem nie je až také strašné. Záleží len na uhle pohľadu na daný problém.

Druhý deň na Vojtecha Rušina nadviazal jeho kolega z Tatranskej Lomnice, Július Koza. Ten počas skvelo pripravenej prednášky "Anatómia Slnka" rozpitval Slnko smerom od jadra až na povrch a podrobnejšie vysvetlil ako to celé funguje a čo ešte stále o Slnku nevieme. Potom nasledovala jeho druhá prednáška, kde priblížil astronomické prístroje a metódy pozorovania.

Poobede k nám zavítal pracovník SÚH Hurbanovo Ivan Dorotovič v sprievode generálneho riaditeľa SÚH Hurbanovo Teodora Pintéra. Ivan Dorotovič sa vo svojej prednáške "Kozmické počasie a Zem" zameral na vplyvy Slnka na našu planétu a priblížil program "Medzinárodnej iniciatívy pre kozmické počasie," v ktorom je zapojená aj Hvezdáreň v Partizánskom.

Ďalším prednášajúcim bol Jaroslav Šimon z astroklubu Solar, ktorý v prezentácii predstavil činnosť svojho klubu a porozprával o svojich cestách za zatmeniami Slnka.

Večer bol pre zmenu venovaný rádiovému pozorovaniu Slnka, o ktorom prišiel porozprávať Ján Karlovský a prezentoval svoje výsledky z rádiového pozorovania pomocou SID monitora a nakoniec predstavil nové zariadenie SuperSID monitor.

Jesenná StarParty sa teda celkovo vydarila a každý účastník si z akcie odniesol nové poznatky.

Fotogaléria

16 fotografií