Svetelné znečistenie

Svetelné znečistenie je problém, o ktorom mnoho ľudí ani nevie. Jeho vplyv na životné prostredie a zdravie živých tvorov vrátane človeka sa však začína prejavovať stále vo väčšej miere. Tu nájdete zopár odkazov a krátky dokument ak chcete dozvedieť viac a možno sa zapojiť do boja proti nevhodnému osvetleniu.

- Slovenská stránka o svetelnom znečistení

- Česká stránka o svetelnom znečistení

- Simulátor svetelného znečistenia

- Mapa svetelného znečistenia

Video: