Príroda plná vedomostí 2020

Príroda plná vedomostí 2020

Aj tento rok sme vo hvezdárni v Partizánskom už tradične začali súťažou ,,Príroda plná vedomostí“. Na súťažiacich čakali otázky z učiva prírodovedy ale aj otázky, ktoré otestovali vedomosti žiakov z oblasti prírodných javov súvisiacich s vesmírom.

Prvá súťaž sa konala 4.2.2020 v Prievidzi. Zúčastnilo sa jej celkovo 42 žiakov v 21 družstvách. Bánovce nad Bebravou sme navštívili 5.2.2020, kde nás čakalo 22 žiakov v 11 družstvách a súťaž sme zavŕšili v Partizánskom 6.2.2020 s 20 žiakmi v 10 družstvách.

Žiaci rozdelení na dvojčlenné družstvá si tak osvojili okrem individuálnych znalostí aj spoluprácu v tíme.

Poradie pre najlepšie dvojice: Prievidza

 

1. Barbora Babeľová             ZŠ Mariánska, Prievidza, IV.A

    Bianka Hatalová

 

2. Teodor Preiner                  ZŠ Pribinova, Nováky

    Ondrej Vindiš

 

3. Tatiana Podolová               ZŠ Mariánska, Prievidza

    Radovan Milan Henčel

Príroda plná vedomostí                       Výsledková listina                                Prievidza   2020

Meno a priezvisko

Škola , trieda

1.kolo

2.kolo

3.kolo

4.kolo

Spolu

Poradie

 Kristián Kurbel

 Tamara Flimelová

 ZŠ P.J.Šafárika 3,   Previdza IV.A

 

12

 

11

 

22

 

 

 

45

 

 Diana Lugárová

 Nina   Gombarčíková

 ZŠ P.J.Šafárika 3,   Previdza IV.B

 

10

 

16

 

18

 

 

 

44

 

 Diana Gurečková

 Nikola Lacová

 ZŠ s MŠ,   Malonecpalská,   Prievidza

 

9

 

12

 

20

 

 

 

41

 

 Ondrej Kušnír

 Jakub Turčan

 ZŠ Školská,   Lehota/p.Vtáčnikom   IV.A

 

12

 

12

 

19

 

 

 

43

 

 Samuel Lucas   Kriška

 Michal Tonhajzer

 ZŠ Školská,   Lehota/p.Vtáčnikom   IV.B

 

10

 

15

 

20

 

 

 

45

 

 Adrian Cebák

 Hana Fajerová

 ZŠ Školská,   Nitriankse Rudno

 

8

 

14

 

16

 

 

 

38

 

 Marina Horáčeková

 Patrik Poliaček

 ZŠ Školská,   Nitriankse Rudno

 

8

 

14

 

22

 

 

 

44

 

 Maroš Širáň

 Lucia Širáňová

 ZŠ Školská, Handlová   IV.A

 

12

 

15

 

21

 

 

 

48

 

 

 Samuel Németh

 Michal Držík

 ZŠ Školská, Handlová   IV.C

 

8

 

12

 

19

 

 

 

39

 

 Ema Padúchová

 Oliwia Pekárová

 ZŠ Školská, Handlová   IV.B

 

12

 

14

 

21

 

 

 

47

 

 Barbora Babeľová

 Bianka Hatalová

 ZŠ Mariánska,   Prievidza, IV.A

 

10

 

16

 

24

 

15

 

65

 

1.

Príroda plná vedomostí                       Výsledková listina                                 Prievidza   2020 

Meno a priezvisko

Škola , trieda

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4.kolo

Spolu

Poradie

 Samuel Bojtoš

 Sofia Pekárová

 ZŠ, Mariánska,   Prievidza

 

10

 

12

 

22

 

 

44

 

 Tatiana Podolová

 Radovan Milan   Henčel

 ZŠ, Mariánska,   Prievidza

 

13

 

14

 

23

 

11

 

61

 

3.

 Nina Michele

 Zuzana Vavrincová

 ZŠ, Rastislavová,   Prievidza

 

12

 

13

 

23

 

 

48

 

 Michal Turk

 Lukáš Nemčok

 ZŠ, Pribinova,   Nováky

 

11

 

11

 

24

 

 

46

 

 Teodor Preiner

 Ondrej Vindiš

 ZŠ, Pribinova,   Nováky

 

10

 

16

 

24

 

12

 

62

 

2.

 Radoslav Cingel

 Šimon Stanko

 ZŠ, Moravnianska   cesta, Handlová

 

8

 

14

 

23

 

 

 

45

 

 Jakub Hruboš

 Nela Bartova

 ZŠ a MŠ Bystričany

 

4

 

16

 

21

 

 

 

41

  

 Jakub Volek

 Jakub Marek   Kipikaša

 Súkromná spojená   škola, Prievidza

 

8

 

9

 

23

 

 

 

40

 

 Róbert Letavaj

 Juraj Švorc

 ZŠ Kanianka

 

10

 

16

 

23

 

 

 

49

 

 Filip Nechala

 Samuel Kobulda

 ZŠ Kanianka

 

10

 

14

 

23

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradie pre najlepšie dvojice: Bánovce nad Bebravou

 

1. Ondrej Maďara                 ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou, IV.B

    Ján Ďuriš

 

2. Juraj Maláska                   ZŠ Duklianska, Bánovce nad Bebravou, IV.C

    Jakub Gráč

 

3. Karolína Čapajková           ZŠ Duklianska, Bánovce nad Bebravou, IV.B

    Aneta Ševcechová

 

Príroda plná vedomostí                       Výsledková listina       Bánovvce nad Bebravou   2020

Meno a priezvisko

Škola , trieda

1. kolo

2. kolo

3. kolo

Spolu

Poradie

 Šimon Turčan 

 Kristína Hoššová

 ZŠ Duklianska,   Bánovce nad   Bebravou,IV.A

 

9

 

14

 

14

 

37

 

 Karolína Čapajková

 Aneta Ševcechová

 ZŠ Duklianska,   Bánovce nad   Bebravou, IV.B

 

12

 

14

 

13

 

39

 

3.

 Juraj Maláska

 Jakub Gráč

 ZŠ Duklianska,   Bánovce nad   Bebravou, IV.C

 

11

 

16

 

14

 

41

 

2.

 Natali Božiková

 Barbora Matejíčková

 ZŠ Duklianska,   Bánovce nad   Bebravou, IV.D

 

8

 

15

 

12

 

35

 

 Nela Kurucová

 Lívia Šuchterová

 ZŠ Školská,   Bánovce nad   Bebravou, IV.A

 

11

 

14

 

10

 

35

 

 Daniela Vlčková

 Alex Lukác

 ZŠ Školská,   Bánovce nad   Bebravou, IV.B

 

9

 

7

 

11

 

27

 

 Lukáš Miklátek

 Oliver Molnár

 ZŠ, Partizánska   Bánovce nad   Bebravou, IV.A

 

6

 

16

 

14

 

36

 

 Ondrej Maďara

 Ján Ďuriš

 ZŠ, Partizánska   Bánovce nad   Bebravou, IV.B

 

12

 

16

 

15

 

43

 

1.

 Patrik Dúcky

 Daniella Craft

 ZŠ Gorazdova,   Bánovce nad   Bebravou, IV.A

 

11

 

10

 

13

 

34

 

 Martin Žitňan

 Lucia Jandáková

 ZŠ Gorazdova,   Bánovce nad   Bebravou, IV.B

 

8

 

13

 

12

 

33

 

 Lukáš Kutiš

 Oliver Zitta

 ZŠ Komenského,   Bánovce nad   Bebravou IV.

 

2

 

11

 

9

 

22

 

Poradie pre najlepšie dvojice: Partizánske

 

1. Martin Balažík                   ZŠ R.Jašíka, Partizánske,IV.B

    Lukáš Kačina

 

2. Dominik Beliansky             ZŠ R.Jašíka, Partizánske,IV.A

    Dominik Družbacký

 

3. Sebastián Musil                 ZŠ R.Kaufmana, Partizánske, IV.A

    Fedor Púchovský

Príroda plná vedomostí                       Výsledková listina                             Partizánske   2020

Meno a priezvisko

Škola , trieda

1.kolo

2.kolo

3. kolo

Spolu

Poradie

 Michal Petrík

 Adam Pádraig   Blaney

 ZŠ s MŠ Skačany, IV.A

 

6

 

14

 

21

 

41

 

 Sebastián Musil

 Fedor Púchovský

 ZŠ R.Kaufmana,   Partizánske, IV.A

 

14

 

16

 

21

 

51

 

3.

 Jakub Lahučký

 Daniel Mavrák

 ZŠ R.Kaufmana,   Partizánske, IV.B

 

10

 

18

 

20

 

48

 

 Nikolas Turček

 Damian Kováč

 ZŠ Malinovského,   Partizánske, IV.A

 

6

 

14

 

20

 

40

 

 Juraj Vaňo

 Jozef Fusko

 ZŠ Malinovského,   Partizánske, IV.A

 

8

 

18

 

18

 

44

 

 Paulína Bokrošová

 Laura Šmelcerová

 ZŠ   Malinovského,Partizánske,   IV.B

 

12

 

14

 

21

 

 

47

 

 Dominik Beliansky

 Dominik   Družbacký

 ZŠ R.Jašíka, Partizánske,IV.A

 

14

 

18

 

22

 

54

 

2.

 Martin Balažík

 Lukáš Kačina

 ZŠ R.Jašíka, Partizánske,IV.B

 

14

 

18

 

24

 

56

 

1.

 Nela Viktória   Frkáňová

 Samuel Grach

 ZŠ Klátova Nová Ves, IV.A

 

6

 

16

 

22

 

44

 

 Jakub Baláška

 Filip Kováč

 ZŠ, Veľké Uherce IV.B

 

10

 

14

 

20

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria

20 fotografií