Príroda plná vedomostí 2022

Príroda plná vedomostí 2022

Aj tento rok sme vo Hvezdárni v Partizánskom už tradične začali súťažou ,,Príroda plná vedomostí“. Na súťažiacich čakali otázky z učiva prírodovedy ale aj otázky, ktoré otestovali vedomosti žiakov z oblasti prírodných javov súvisiacich s vesmírom.

Aktuálna výsledková listina súťaže Príroda plná vedomostí 2022, ktorú si môžete stiahnuť vo forme PDF bude priebežne doplnená ostatnými zúčastnenými školami.