Čo vieš o hviezdach

Každoročne sa uskutočňuje súťaž 'Čo vieš o hviezdach'
17.3.2021
Krajské kolo "Čo vieš o hviezdach" 2021

Výsledky online krajského kola súťaže "čo vieš o hviezdach" 2021

26.4.2016
Krajské Kolo "Čo vieš o hviezdach" 2016

Krajské kolo celoslovenskej súťaže Čo vieš o hviezdach. Výsledkové listiny, víťazi a pár fotografii v galérii.

31.3.2016
Regionálne kolá "Čo vieš o hviezdach 2016"

Hvezdáreň v Partizánskom aj tento rok organizovala celoslovenskú vedomostnú súťaž „Čo vieš o hviezdach“. V Trenčianskom kraji súťažili žiaci základných a stredných škôl z troch regiónov. Partizánske, Púchov a Trenčín

20.3.2015
Regionálne kolo "Čo vieš o hviezdach 2015" - Partizánske a Trenčín

Hvezdáreň v Partizánskom každoročne organizuje celoslovenskú vedomostnú súťaž „Čo vieš o hviezdach“. Pre regióny Partizánske a Bánovce nad Bebravou to bolo 17. marca v priestoroch hvezdárne v Malých Bieliciach. Tu sa súťaže zúčastnilo 23 žiakov. V Trenčíne bojovalo o postup do krajského kola, 30 súťažiacich, dňa...

17.4.2012
Čo vieš o hviezdach - Krajské kolo 2012

Výsledky krajského kola 2012

27.3.2012
Výsledky regionálneho kola 2012 - Partizánske

Výsledkové listiny regionálneho kola v Partizánskom