Automaty verzus človek

Výstava zobrazuje na 6 na seba naväzujúcich banneroch priebeh ľudského snaženia z oblasti vesmírnych letov. Od práce automatov (planetárnych sond, obiehajúcich okolo Zeme, ktoré zmenili naše predstavy o vesmíre a o našej planéte) až po túžbu na pilotované lety človekom, k blízkym či vzdialeným vesmírnym objektom.

Autor výstavy: Mgr. Valentín Korinek

Majiteľ:

Hvezdáreň v Partizánskom

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Adresa: Malé Bielice 177, 95804, Partizánske

Hvezdáreň v Partizánskom: www.hvezdaren.sk

 

Kontakt:

Kontakt:

Telefón: 038/ 7497108

E-mail: hvezdap@hvezdaren.sk

Fotogaléria

1 fotografia