Ak vieš odpovieš

Vyhodnotenie súťaže "Ak vieš odpovieš"

V priebehu mesiacov november, december sa uskutočnila online súťaž AK VIEŠ – ODPOVIEŠ. Vyzvali sme do súťaže školy mesta Partizánske. Súťaž prebiehala v 2 kolách, žiaci dostali celkovo 40 otázok, (20 v každom kole) a za každú otázku mohli dostať 1 bod. Spolu mohli dosiahnuť 40 bodov. Potešila nás pomerne vysoká účasť žiakov v súťaži.

Počet prihlásených škôl:       3

Počet prihlásených žiakov:  82

Počet súťažiacich:                63

 

Najlepšie výsledky 1. kola:

Body

Škola a trieda

Peter Lackovič

9,5

9,0

18,5

4.B ZŠ  Veľká okružná

Samuel Jakubík

10,0

7,5

17,5

4.B ZŠ  Veľká okružná

Andrej Kukla 

7,0

10,0

17,0

4.B ZŠ  Veľká okružná

Tomáš Nedas

8,0

9,0

17,0

4.A ZŠ  Nádražná

Ema Gašparová

8,0

9,0

17,0

4.A ZŠ  Nádražná

Silvie Chalupov

8,0

8,5

16,5

4.B ZŠ  Malinovského

Najlepšie výsledky 2. kola:

 

 

 

 

Nicolas Vaňo

10,0

9,5

19,5

4.B ZŠ  Nádražná

Ema Gašparová

9,0

8,0

17,0

4.B ZŠ  Nádražná

Miroslav Bočkay

8,5

8,5

17,0

4.B ZŠ  Nádražná

Tomáš Nedas

6,5

9,5

16,0

4.B ZŠ  Nádražná

Natália Sládková

9,0

7,0

16,0

4.B ZŠ  Veľká okružná

Kristína Danielová

8,5

7,5

16,0

4.B ZŠ  Veľká okružná

Zo ZŠ Malinovského sa 2. kola súťaže zúčastnili len štyria žiaci, od ostatných žiakov sme odpovedné hárky nedostali.

Celkový počet bodov, ktorý mohli žiaci dostať, bol 40  bodov.

 

 

Najlepšie výsledky v celej súťaži AK VIEŠ – ODPOVIEŠ dosiahli títo žiaci:

 

1. miesto:

Nicolas Vaňo  zo  4.B ZŠ Nádražná                               34,5  a dokonca poslal osobne

2. miesto:

Peter Lackovič  zo  4.B ZŠ s MŠ Veľká okružná          34,0

3. miesto:

Ema Gašparová zo 4.B ZŠ Nádražná                            33,5

ZŠ s MŠ Veľká okružná získala spolu celkovo 533 bodov, ZŠ Radovana Kaufmana Nádražná získala spolu celkovo 471 bodov, ZŠ Malinovského 245 bodov.

Najúspešnejšia trieda, čo sa týka počtu zúčastnených žiakov, bola trieda 4.B zo ZŠ s MŠ Veľká okružná, Partizánske a vyhráva tak bezplatnú prezentáciu v PLANETÁRIU.

Aktivita žiakov a spolupráca učiteľov nás povzbudila v našej ďalšej činnosti a radi by sme týmto všetkým vyjadrili POĎAKOVANIE

Mgr. Kamila Suchá Demusová, pracovník Hvezdárne v Partizánskom

Súťaž

Fotogaléria

1 fotografia