Súhrnné správy o zákazkach zadaných na e- trhovisku

V zmysle § 91 ods. 1 písm. a.) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Hvezdáreň v Partizánskom ako verejný obstarávateľ zverejňuje raz štvrťročne z e - trhoviska o zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých hodnota bez DPH prevyšovala sumu 1000 EUR.

Zákazky v roku 2022:

1. štvrťrok (nulový)
2. štvrťrok (nulový)
3. štvrťrok (nulový)

Zákazky v roku 2021:

1. štvrťrok (nulový)
2. štvrťrok (nulový)
3. štvrťrok
4. štvrťrok (nulový)

Zákazky v roku 2020:

1. štvrťrok (nulový)
2. štvrťrok (nulový)
3. štvrťrok (nulový)
4. štvrťrok (nulový)

Zákazky v roku 2019:

1. štvrťrok (nulový)
2. štvrťrok (nulový)
3. štvrťrok
4. štvrťrok (nulový)

Zákazky v roku 2018:

1. štvrťrok (nulový)
2. štvrťrok (nulový)
3. štvrťrok (nulový)
4. štvrťrok (nulový)

Zákazky v roku 2017:
1. štvrťrok (nulový)
2. štvrťrok (nulový)
3. štvrťrok
4. štvrťrok (nulový)

Zákazky v roku 2016:

1. štvrťrok (nulový)
2. štvrťrok (nulový)
3. štvrťrok (nulový)
4. štvrťrok (nulový)

Zákazky v roku 2015:

1. štvrťrok (nulový)
2. štvrťrok (nulový)
3. štvrťrok (nulový)
4. štvrťrok (nulový)