Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

SOSA

Projekty a ciele:

Ciele

  • Popularizácia – Od vzniku v roku 2009 sa snaží popularizovať, presadzovať a rozvíjať výskum vesmíru a vývoj kozmických technológií v SR, združuje desiatky odborníkov, mladých ľudí a študentov. Mladých motivuje, aby rozvinuli svoj potenciál a ukázali, že aj naša krajina má veľmi veľa šikovných inžinierov a vedcov.
  • Technologický vývoj – Popularizácia vesmíru a vzdelávanie mladých odborníkov vedú k jej hlavnej činnosti, ktorou je vývoj vlastných technológií. V súčasnosti lieta do stratosféry pomocou meteorologických balónov, nesúcich sondu, ktorá dokáže opakovane lietať na hranicu vesmíru. Okrem vypúšťania stratosferických balónov sa venuje stavbe prvej slovenskej družice alebo vývoju vlastného kozmického trenažéra, každá skúsenosť ju posúva o krok ďalej na ceste ku hviezdam.
  • Vzdelávanie – vesmír je budúcnosť, a budúcnosť patrí mladej generácii. Venuje sa preto aj vzdelávaniu detí a mládeže. Formou rôznych projektov a súťaží predstavujeme vesmír ako zdroj poznania, dobrodružstva a inšpirácie. Na vývoji družice sa podieľajú mladí študenti, ktorí sú motivovaní študovať náročnejšie technické disciplíny ako matematika a fyzika.
  • Spolupráca s ESA – ESA (z angl. European Space Agency) – Európska vesmírna agentúra – je zjednodušene povedané „európska NASA”. V rámci nej spolupracujú takmer všetky štáty Európy na výskume vesmíru a na vývoji špičkových technológií, ktoré sú k tomuto výskumu potrebné. Slovensko má v tejto organizácii svoje neodškriepiteľné miesto, preto sa organizácia intenzívne venuje práve podpore spolupráce SR s ESA.

Projekty

Stratosférický balón

Projekt lietania do stratosféry pomocou meteorologických balónov bol prvým technologickým projektom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA). Nápad vznikol v roku 2008 podľa vzoru prvých podobných projektov, ktoré boli realizované v USA. Projekt získal názov skBalloon. Hlavnou ideou projektu bolo nadchnúť mladých ľudí a technikov pre vesmír a vesmírne technológie a takýmto spôsobom ukázať, že aj Slovensko sa môže podieľať na kozmickom výskume. Cieľom bolo vyvinúť sondu, ktorá dokáže opakovane lietať na hranicu vesmíru, t. j. do stratosféry do výšok približne 35 – 40 km a do tejto výšky vynášať náklad v podobe vedeckých a technologických experimentov. Projekt skBalloon je stále veľmi aktívny. V roku 2013 prerástol aj do medzinárodnej spolupráce a zároveň na jeho základoch vznikla aj prvá spin-off firma GoSpace, ktorá ponúka komerčné lety do stratosféry. Technici, ktorí s týmto projektom vyrástli a získali skúsenosti, pracujú v dnešných dňoch aj na vývoji prvej slovenskej družice skCUBE.

V noci z 12. na 13. augusta 2015 SOSA vypustila z Letiska Partizánske sondu Julo X. Stratosferický balón vystúpi do výšky 35 km a mal za úlohu skúmať meteorický roj Perzeidy. Na projekte spolupracujú s Hvezdárňou Partizánske a observatóriom Modra.

Tradičným miestom pre vypúšťanie sond JULO sa stala Hvezdáreň v Partizánskom.

Prvá slovenská družica

Satelit skCube

Vlajkovým projektom SOSA je stavba prvej slovenskej družice s názvom skCUBE. Ide o projekt navrhnutia, skonštruovania, vypustenia do vesmíru, riadenia a následného spracovania dát družice typu CubeSat 1U s rozmermi 10×10×10 cm a váhou 1 056 g.

Hoci sa slovenskí odborníci podieľali na vývoji československých satelitov radu Magion v 70. rokoch minulého storočia, a aj keď sú slovenské prístroje konštruované aj dnes do zahraničných družíc, od získania samostatnosti v roku 1993 naša krajina zatiaľ nevypustila na obežnú dráhu teleso, ktoré by bolo kompletne navrhnuté, skonštruované a riadené z územia Slovenskej republiky.

Nositeľom projektu je Žilinská univerzita v Žiline, ktorá v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity pracuje na projekte od roku 2012. Finančne sa rozhodli družicu podporiť aj Ministerstvo školstva a Ministerstvo dopravy SR. Od roku 2014 sa k projektu pripojila aj Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

Ciele projektu

  • Skonštruovať a vypustiť prvý slovenský satelit na obežnú dráhu Zeme.
  • Nasmerovať slovenský priemysel na cestu vývoja a konštrukcie vesmírnych technológií.
  • Podporiť snahu Slovenskej republiky stať sa plnohodnotným členom Európskej vesmírnej agentúry ESA.
  • Motivovať mladých ľudí pre štúdium a uplatenie sa v technických odboroch.
  • Zviditeľniť Slovensko na poli technologického dobývania vesmíru.
  • Realizácia vedeckých experimentov na palube vesmírnej družice v rámci aktivít slovenskej akademickej obce.

Domovská stránka organizácie