Vesmír plný vedomostí

20.12.2019

Výsledky a galéria ďalšieho ročníka vedomostnej súťaže pre žiakov 5. ročníka ZŠ z okresu Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Prievidza. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

9.12.2015
Vesmír plný vedomostí 2015

Výsledky a galéria ďalšieho ročníka vedomostnej súťaže pre žiakov 5. ročníka ZŠ z okresu Partizánske a Bánovce nad Bebravou Všetkým zúčastneným ďakujeme.

12.12.2014
Vesmír plný vedomostí 2014

súťaž pre 5. ročníky základných škôl.

6.12.2012
Vesmír plný vedomostí 2012 - výsledky

Výsledky súťaže z roku 2012

12.12.2011

Výsledky poslednej súťaže, ktorú hvezdáreň organizuje v tomto roku.

6.12.2010

Aký je vesmír, čo o ňom vieme, tieto a ďalšie otázky boli náplňou kvízovej súťaže Vesmír plný vedomostí.