Aktuality

21.6.2024
Vyhodnotenie súťaže "Hviezdne safari"

Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže "Hviezdne safari"

28.5.2024
Letný tábor HST 2024

Ak premýšľaš ako stráviť letné prázdniny plné zábavy poznania a zážitkov, Hvezdáreň v Partizánskom Ti ponúka na leto 2024 netradičný astronomický tábor HVIEZDNA STANICA TEENAGER

25.4.2024
Vesmír očami detí 2024-vyhodnotenie

Vyhodnotenie okresných kôl VOD 2024

25.4.2024
Čo vieš o hviezdach 2024 - Krajské kolo vyhodnotenie

Vyhodnotenie krajského kola ČVOH 2024

26.3.2024
Čo vieš o hviezdach 2024 - Regionálne kolá - vyhodnotenie

Vyhodnotenie okresných a regionálnych kôl "Čo vieš o hviezdach?" 2024

21.3.2024

Výberové konanie sa vypisuje na obsadenie manažérskej pracovnej pozície v zariadení – hvezdárni, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

29.2.2024
Deň hvezdárni a planetárií 2024

Podujatia pripravované astronomickými zariadeniami po celej krajine vychádzajú z dlhoročnej tradície Európskeho dňa planetárií, ktorá bola založená v prvej polovici 90. rokov 20. storočia z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii.

15.2.2024
Čo vieš o hviezdach? 2024 - Regionálne kolá

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami vyhlasuje súťaž - Čo vieš o hviezdach?

12.2.2024
Výsledková listina "Príroda plná vedomostí" 2024

Aj tento rok sme vo hvezdárni v Partizánskom a CVC Bánovce nad Bebravou už tradične začali súťažou "Príroda plná vedomostí“. Na súťažiacich čakali otázky z učiva prírodovedy ale aj otázky, ktoré otestovali vedomosti žiakov z oblasti prírodných javov súvisiacich s vesmírom