Aktuality

26.3.2024
Čo vieš o hviezdach 2024 - Regionálne kolá - vyhodnotenie

Vyhodnotenie okresných a regionálnych kôl "Čo vieš o hviezdach?" 2024

21.3.2024

Výberové konanie sa vypisuje na obsadenie manažérskej pracovnej pozície v zariadení – hvezdárni, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

29.2.2024
Deň hvezdárni a planetárií 2024

Podujatia pripravované astronomickými zariadeniami po celej krajine vychádzajú z dlhoročnej tradície Európskeho dňa planetárií, ktorá bola založená v prvej polovici 90. rokov 20. storočia z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii.

15.2.2024
Čo vieš o hviezdach? 2024 - Regionálne kolá

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami vyhlasuje súťaž - Čo vieš o hviezdach?

12.2.2024
Výsledková listina "Príroda plná vedomostí" 2024

Aj tento rok sme vo hvezdárni v Partizánskom a CVC Bánovce nad Bebravou už tradične začali súťažou "Príroda plná vedomostí“. Na súťažiacich čakali otázky z učiva prírodovedy ale aj otázky, ktoré otestovali vedomosti žiakov z oblasti prírodných javov súvisiacich s vesmírom

19.1.2024
Oznam pre verejnosť -obmedzený prístup do hvezdárne

Vážení návštevníci Hvezdárne v Partizánskom, dovoľujeme si Vás informovať, že od 19. januára 2024 až do odvolania je pre ulicu Dolinky, ktorá vedie k budove hvezdárne, obmedzený prístup pre motorové vozidlá a chodcov z dôvodu výkopových prác pre výstavbu kanalizácie okolitých domových jednotiek.

16.1.2024
Astronomická olympiáda 2024

Astronomická olympiáda je vedomostná súťaž určená pre jednotlivcov, študentov základných a stredných škôl. Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky, ako aj výber reprezentantov na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky.