Príroda plná vedomostí 2021

Príroda plná vedomostí 2021

V priebehu mesiacov február, marec 2021 sa uskutočnila online súťaž PRÍRODA PLNÁ VEDOMOSTÍ. Vyzvali sme do súťaže školy mesta Partizánske. Žiaci dostali celkovo 20 otázok a za každú otázku mohli dostať 1 bod. Spolu mohli dosiahnuť 20 bodov, čo sa žiaľ nikomu nepodarilo. Veľmi nás však potešil veľký záujem žiakov.

Spolu sa prihlásilo 55 detí.

Najviac detí ,26, bolo prihlásených zo ZŠ Gorazdova, 23 zo ZŠ Duklianska1 a 6 detí zo ZŠ J.A.Komenského.

Najlepšie bodové hodnotenie v celej súťaži Príroda plná vedomostí dosiahli títo žiaci:

Meno a priezvisko

Škola

Body

1. Vincent Šály

ZŠ Duklianska1 4.

17,5

2. Max Oliver Gašpárek

ZŠ J.A.Komenského 4.A

17

3. Ivan Obšitoš

ZŠ Duklianska1 4. B

16,5

Celková výsledková listina

Žiaci zo ZŠ J.A.Komenského, Bánovce nad Bebravou

Meno a priezvisko

Škola

Body

1. Eliška Valentová

ZŠ J.A.Komenského, 4.B

8

2. Livia Ďurišová

ZŠ J.A.Komenského, 4.B 

12

3. Lukáš Kotlárik

ZŠ J.A.Komenského

12,5

4. Max Oliver Gašpárek

ZŠ J.A.Komenského, 4.A

17

5. Viktoria Strempeková

ZŠ J.A.Komenského, 4.A

12

6. Jasminka Čvešperová

ZŠ J.A.Komenského, 4.B

15,5

 

Žiaci zo ZŠ Duklianska, Bánovce nad Bebravou

Meno a priezvisko

Škola

Body

1. Emka Holcová

ZŠ Duklianska1, 4.B

7

2. Viktória Gáplovská

ZŠ Duklianska1, 4.A

13

3. Lucyana Sellers 

ZŠ Duklianska1, 4.C

14

4. Oliver Varhaník

ZŠ Duklianska1, 4.B 

13

5. Liliana Vedejová

ZŠ Duklianska1, 4.C

19

6. Stela Rychtáreková

ZŠ Duklianska1, 4.A

5

7. Timejka Klačková

ZŠ Duklianska1, 4.B

11

8. Jakub Špánik

ZŠ Duklianska1, 4.C

12,5

9. Miya Kudriová

ZŠ Duklianska1, 4.B

7

10. Miriam Milatová

ZŠ Duklianska1, 4.A

14

11. Ondrej Ilko

ZŠ Duklianska1, 4.B

14,5

12. Michaela Hertlová

ZŠ Duklianska1, 4.C

15

13. Eliška Šuňalová

ZŠ Duklianska1, 4.C

14

14. Monika Chromíková

ZŠ Duklianska1, 4.B

13

15. Róbert Gutten

ZŠ Duklianska1, 4.A

12

16. Patrik Bauer

ZŠ Duklianska1, 4.A

9

17. Ivan Obšitoš

ZŠ Duklianska1, 4.B

16,5

18. Vincent Šály

ZŠ Duklianska1, 4.A 

17,5

19. Tomáš Flimel

ZŠ Duklianska1, 4.B

10,5

20. Agáta Horníková

ZŠ Duklianska1, 4.A

8

21. Samuel Križan

ZŠ Duklianska1, 4.B

12

22. Jakub Mikuš

ZŠ Duklianska1, 4.A

10

23. Jakub Špánik

ZŠ Duklianska1, 4.C

12,5

 

Žiaci zo ZŠ Gorazdova, Bánovce nad Bebravou

Meno a priezvisko

Škola

Body

1.Paulína Kubišová

ZŠ Gorazdova, 4.A

14

2.Dávid Daník

ZŠ Gorazdova, 4.C

8

3.Dávid Frťala

ZŠ Gorazdova ,4.B

14

4.Nela Koszeghyová

ZŠ Gorazdova, 4.B

15

5. Nelly Varhaníková

ZŠ Gorazdova, 4.A

14

6. Nina Šimuniová

ZŠ Gorazdova, 4.C

11

7. Matias Kutiš

ZŠ Gorazdova, 4.C

10

8. Richard Porubský

ZŠ Gorazdova, 4.A

13,5

9. Liliana Greif

ZŠ Gorazdova, 4.C

15

10. Filip Kutiš

ZŠ Gorazdova, 4.C

13

11. Lucas Kosáček

ZŠ Gorazdova, 4.C

15

12. Petra Chudá

ZŠ Gorazdova, 4.C

15

13. Branislav Flimel

ZŠ Gorazdova, 4.B

15,5

14. Tamara Hollá

ZŠ Gorazdova, 4.A

12,5

15. Jakub Kubíny

ZŠ Gorazdova, 4.C

5

16. Filip Kožej

ZŠ Gorazdova, 4.B

12

17. Nela Blašková

ZŠ Gorazdova, 4.A

15

18. Alica Kunová

ZŠ Gorazdova, 4.B

16

19. Peter Blaško

ZŠ Gorazdova, 4.A

15,5

20. Hana Čerňanská

ZŠ Gorazdova, 4.A

12,5

21. Oliver Ambrus

ZŠ Gorazdova, 4.A

15

22. Tomáš Oravec

ZŠ Gorazdova, 4.A

15,5

23. Matúš Varhaník

ZŠ Gorazdova, 4.B

9,5

24. Timotej Škvarenina

ZŠ Gorazdova, 4.B

9

25. Paulína Guričanová

ZŠ Gorazdova, 4.A

15,5

26.Olivia Craft

ZŠ Gorazdova, 4.A

14