Kúpna zmluva

Názov:Kúpna zmluva
Rok:2021
Predmet:Didaktická pomôcka - model čierna diera
1. zmluvná strana:KVANT s.r.o. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina, 84248 Bratislava
2. zmluvná strana:Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 95804 Partizánske
Dátum uzatvorenia:02.06.2021
Dátum zverejnenia:02.06.2021
Dátum účinnosti:03.06.2021
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/KupnaZmluvaCD.PDF PDF 299,28 kB