Zmluva o dielo č. 11/2021

Názov:Zmluva o dielo č. 11/2021
Rok:2021
Predmet:Rekonštrukcia a stavebné úpravy okenných otvorov
1. zmluvná strana:Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 95804 Partizánske
2. zmluvná strana:Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 97101 Veľká Čausa
Dátum uzatvorenia:06.09.2021
Dátum zverejnenia:06.09.2021
Dátum účinnosti:07.09.2021
Fotokópia: /ZmluvaSiToRo.PDF PDF 621,33 kB