Zmluva č. 8/1000145889 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Názov:Zmluva č. 8/1000145889 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Rok:2020
Predmet:Dodávka vody
1. zmluvná strana:Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany
2. zmluvná strana:Hvezdáreň v Parizánskom Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske
Dátum uzatvorenia:15.06.2020
Dátum zverejnenia:17.06.2020
Dátum účinnosti:18.06.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/ZmlZVS2.PDF PDF 362,78 kB