Zmluva č.11-122-001763/2021 o poskytovaní plnení priestorovej observačnej služby

Názov:Zmluva č.11-122-001763/2021 o poskytovaní plnení priestorovej observačnej služby
Rok:2021
1. zmluvná strana:Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 95804 Partizánske
2. zmluvná strana:Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 82745 Bratislava
Dátum uzatvorenia:26.08.2021
Dátum zverejnenia:06.09.2021
Dátum účinnosti:07.09.2021
Fotokópia: ZmluvaGeodezia.PDF PDF 401,03 kB