Zmluva o nájme

Názov:Zmluva o nájme
Rok:2019
Predmet:Nájom pozemku s výmerou 2m2
1. zmluvná strana:Slovenská technická univerzita v Bratislave Radlinského 11 81005 Bratislava
2. zmluvná strana:Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177 95804 Partizánske
Dátum uzatvorenia:22.1.2019
Dátum zverejnenia:31.1.2019
Dátum účinnosti:1.2.2019
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/02_2019/Zluva o nájme.pdf PDF 800,78 kB