Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100021363

Názov:Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 2021/5100021363
Rok:2022
Predmet:Dodávka zemného plynu od 1.1. 2022 do 31.12. 2024
1. zmluvná strana:SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
2. zmluvná strana:Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 95804 Partizánske
Dátum uzatvorenia:14.01.2022
Dátum zverejnenia:14.01.2022
Dátum účinnosti:15.01.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2022/Zmluva_plyn_2022.PDF PDF 591,38 kB