Zmluva o poskytnutí plnení súvisiacich s umiestnením technológie Slovenskej priestorovej a observačnej služby

Názov:Zmluva o poskytnutí plnení súvisiacich s umiestnením technológie Slovenskej priestorovej a observačnej služby
1. zmluvná strana:Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4 827 45 Bratislava
2. zmluvná strana:Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177 95804 Partizánske
Dátum uzatvorenia:02.03.2023
Dátum zverejnenia:06.03.2023
Dátum účinnosti:07.03.2023
Fotokópia: /Dodatok_Zmluva_GKU.PDF PDF 148,32 kB