Zmluva č. 337/2020 o poskytnutí dotácie

Názov:Zmluva č. 337/2020 o poskytnutí dotácie
Rok:2020
Predmet:Finančná dotácia
1. zmluvná strana:Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
2. zmluvná strana:Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske
Dátum uzatvorenia:07.07.2020
Dátum zverejnenia:09.07.2020
Dátum účinnosti:10.07.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/ZmlDot2020Part.PDF PDF 182,92 kB