Zmluva č. 79/2022 o poskytnutí dotácie

Názov:Zmluva č. 79/2022 o poskytnutí dotácie
Rok:2022
Predmet:Finančná dotácia
1. zmluvná strana:Mesto Partizánske Nám SNP 212/4 95801 Partizánske
2. zmluvná strana:Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177 95804 Partizánske
Dátum uzatvorenia:19.04.2022
Dátum zverejnenia:28.04.2022
Dátum účinnosti:29.04.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/04_2022/Zmluva_dotacie_4_2022.PDF PDF 177,9 kB