Zmluva o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby č. 190065

Názov:Zmluva o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby č. 190065
Rok:2020
Predmet:Pripojenie a poskytovanie elektronickej komunikačnej služby
1. zmluvná strana:3net s.r.o., Horská 1314, 958 06 Partizánske
2. zmluvná strana:Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske
Dátum uzatvorenia:02.01.2020
Dátum zverejnenia:02.01.2020
Dátum účinnosti:03.01.2020
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/01_2020/Zmluva o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby č. 190065.PDF PDF 2,01 MB