Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2020 č. MK - 2975/2020/3.2

Názov:Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2020 č. MK - 2975/2020/3.2
Rok:2020
Predmet:Kultúrne poukazy
1. zmluvná strana:Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33 81331 Bratislava
2. zmluvná strana:Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177 95804 Partizánske
Dátum uzatvorenia:4.6.2020
Dátum zverejnenia:4.6.2020
Dátum účinnosti:5.6.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/06_2020/ZmlDot2020MKSR.PDF PDF 405,23 kB