Oznam o sprístupnení pozorovaní pre verejnosť.

Oznam o sprístupnení pozorovaní pre verejnosť.

Podmienky návštevy hvezdárne

  • vstup povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami
  • dezinfekcia rúk pri vstupe
  • dodržiavanie 2 m rozstupov
  • vstup do kupoly len jednotlivo, (neplatí pre rod. príslušníkov)
  • maximálny počet návštevníkov:   10 – prednášková miestnosť         
  • vstup na denné pozorovanie   každú hodinu od 10:00 do 13:00 hod. 
  • večerné pozorovanie  v stredu a v piatok do 23:00 h
  • návštevy len na objednávku    
  • za dodržiavanie rozstupov je zodpovedný ped. dozor alebo vedúci skupiny
  • rešpektujte, prosím,  pokyny našich zamestnancov

Oznam o sprístupnení pozorovaní pre verejnosť