Noc výskumníkov

Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie, na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions.

Noc výskumníkov je paralelne organizovaná, v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov, ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Program :

Od 18:00 hod.  - pozorovanie Slnka, chromosféry

Od 20:00 hod.  - pozorovanie planéty Saturn, dvojhviezd a ďalších zaujímavých objektov jesennej nočnej oblohy.

                                         

Organizované skupiny je potrebné vopred nahlásiť

Kontakt :  038/7497108,

e-mail : hvezdap@hvezdaren.sk.

Viac informácii – www.hvezdaren.sk

                                                                                                                                                                                                    Jednotné vstupné 2.-€

V rámci Európskej noci výskumníkov budeme sledovať pristátie sondy Rosseta na kométe Churjumov - Gerasimenko, ktoré je naplánované práve v tento deň.

Viac sa môžete dočítať u našich susedov na portáli astro.cz