HST - Letné astronomické bádanie 2018

Hvezdáreň v Partizánskom organizuje Letný astronomický tábor   HST. Účastníkom sa môže stať každý záujemca vo veku 10 až 14 rokov  ktorý sa hlbšie zaujíma o astronómiukozmonautiku a príbuzné prírodné vedy a podá si včas, t.j. do 15. 7. 2018, prihlášku na hore uvedenú adresu a po potvrdení registrácie organizátormi zaplatí účastnícky poplatok. Počet účastníkov je obmedzený!

 

6. až 11. august 2018

 

 

 

Prihláška a info nižšie