Astrofototech 2017

ASTROFOTOTECH 2017

 

pre majiteľov astronomických ďalekohľadov a záujemcov o astronomickú techniku a fotografiu

 

Vlastná pozorovacia technika je vítaná.

Akcia sa uskutočnila

Abstrakty prednášok:

Mgr. Peter Maták - "Štandardný kozmologický model a tmavá hmota"

Abstrakt:

V prednáške by som chcel predstaviť základné princípy kozmológie ako vedy. Pokúsim sa na populárnej úrovni naznačiť, odkiaľ vieme, že vesmír sa rozpína, ako toto rozpínanie možno interpretovať a čím je daná jeho rýchlosť. Podľa súčasnej predstavy len malá časť vesmíru pozostáva zo známej časticovej z hmoty. Viaceré pozorovania si vyžadujú zavedenie takzvanej tmavej hmoty a tmavej energie, ktorých možné interpretácie by som chcel poslucháčom priblížiť.

 

 

Ing. Jakub Koukal - „Evropská databáze videopozorování meteorů „

Abstrakt:

Databáze EDMOND shromažďuje pozorování videometeorů od amatérských i profesionálních pozorovatelů z mnoha evropských zemí, ale také z Brazílie nebo USA. Vznikla v roce 2012 a je klíčová pro spolupráci a výměnu dat mezi jednotlivými národními pozorovacími sítěmi, jejichž práce byla do té doby izolovaná v rámci těchto zemí. Nedílnou součástí databáze jsou také údaje o spektrech meteorů. Spektra meteorů nám umožňují poznat chemické složení těch meteorů, které beze zbytku zaniknou v atmosféře Země a není je tedy možné přímo fyzicky analyzovat. Významnou částí databáze jsou také údaje o slabých meteorech získaných systémy NFC, jejichž citlivost se blíží radarovým pozorováním.