Pozorovanie Slnka pri príležitosti Dňa Zeme 2015.

Pozorovanie Slnka v areáli Základnej školy v Žabokrekoch nad Nitrou pri príležitosti Dňa Zeme 2015.

Pozorovania sa zúčastnilo 150 detí. Pozorovalo sa chromosférickým ďalekohľadom a ďalekohľadom upraveným na priame pozorovanie Slnečnej fotosféry.

Fotogaléria

36 fotografií