Astronomická olympiáda 2024

Astronomická olympiáda 2024
Astronomická olympiáda
Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci so SAS pri SAV, s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami
Podmienky: Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 7.- 9. ročník; 2.- 4. ročník 8 - ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia
2. kategória - žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročník 8 - ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia
Astronomická olympiáda (AO) je vedomostná súťaž určená pre jednotlivcov, študentov základných a stredných škôl. Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky, ako aj výber reprezentantov na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (IOAA) . Okruhy zadaní sú dostupné na
Štatút na stiahnutie nájdete pod príspevkom