Čo vieš o hviezdach? 2021 online

Čo vieš o hviezdach? 2021 online

Výsledková listina 

Krajské kolo kvízovej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2021 sa uskutočnilo online formou dňa 16. marca 2021 Hvezdárňou v Partizánskom. Do súťaže sa prihlásilo 37 žiakov základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja. Po dohodnutom termíne sme obdržali odpovede od 24. žiakov.
Ďakujeme všetkým súťažiacim za snahu a účasť v súťaži.  Najúspešnejším z jednotlivých kategórií gratulujeme k postupu do celoslovenského finále!

Postupujúci súťažiaci do celoslovenského kola "ČO VIEŠ O HVIEZDACH?" pre rok 2021

 

1. kategória

Šimon Janovec

1. miesto

Juraj Štefina

2. miesto

Martin Tichý

3. miesto

 2. kategória

Adela Bežová

1. miesto

Simona Kosová

2. miesto

 Adela Schuchmannová

3. miesto

 3. kategória

Patrik Bašo   

1. miesto

Simona Šimočková

2. miesto

Ema Sedláková

3. miesto

 

 

Výsledkové listiny

1. kategória

Meno a priezvisko Škola   1
  2   3
Spolu Poradie
Martin Tichý ZŠ-MŠ Udiča, Púchov 7 4 9 20 3.
Juraj Štefina Cirkevná základná škola, Púchov 7 16 7 30 2.
Šimon Janovec ZŠ, Púchov 9 18 6 33 1.

2. kategória

Meno a priezvisko Škola   1 
  2    3 
Spolu Poradie
Adriana Bialešová ZŠ Školská, Kamenec pod Vtáčnikom 4 10 7 21

Aurélia Tomková

Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín 7 16 7 30
Filip Alexy Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín 10 19 3 32
Michal Karnek Piaristické gym. J. Braneckého,Trenčín 10 16 2 28
Juraj Kaššovic Piaristické gym. J. Braneckého,Trenčín 10 15 9 34
Adela Bežová ZŠ Partizánska, Bánovce n. Bebravou 9 25 14 48 1.
Adela Schuchmannová ZŠ Partizánska, Bánovce n. Bebravou 10 21 11 42 3.
Rastislav Karlík Gym. M.R.Š, Nové Mesto n. Váhom 10 12 0 22
Adam Menyhart Gym. M.R.Š, Nové Mesto n. Váhom 10 16 9 35
Simona Kosová Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín 10 21 13 44 2.
Hannah E. Činčuraková Gym. M.R.Š, Nové Mesto n. Váhom 6 4 7 17
Jakub Prítrský Gym. M.R.Š, Nové Mesto n. Váhom 8 21 4 33
Letícia Kubišová Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín 5 14 7 26
Vanesa Paholíková ZŠ-MŠ Udiča, Púchov 10 14 9 33

 

3.kategória

Meno a priezvisko Škola  1
 2   3 Spolu Poradie
Vanesa Mišútová Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 9 10 0 19
Patrik Bašo Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 10 18 5 33 1.
Sandra Ševčíková Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 8 12 5 25
Ema Sedláková Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 10 14 3 27 3.
Simona Šimočková Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 10 15 4 29 2.
Simona Chúťková Gym. J.Jesenského, Bánovce n. B. 4 4 1 9
Marián Hardánek Gymnázium, Púchov 8 11 4 23