Čo vieš o hviezdach 2024 - Krajské kolo vyhodnotenie

Čo vieš o hviezdach 2024 - Krajské kolo vyhodnotenie

Hvezdáreň v Partizánskom 23.4.2024 privítala účastníkov krajského kola súťaže "Čo vieš o hviezdach?"
Do súťaže sa zapojilo celkom 31 žiakov z rôznych kútov Trenčianskeho kraja, rozdelených do troch kategórií. Mladí astronómovia si zmerali sily v náročných testoch, ktoré preverili ich znalosti z oblasti astronómie, kozmonautiky a vesmírneho výskumu.
Aj keď nie všetci súťažiaci mali možnosť postúpiť do celoslovenského kola, všetkým patrí veľká vďaka za snahu a úsilie, s ktorým sa do súťaže zapojili. Ich účasť svedčí o záujme o astronómiu a túžbe po poznaní. Každý z nich si odniesol cenné skúsenosti a nové vedomosti, ktoré im pomôžu v ďalšom štúdiu aj v osobnom rozvoji, zároveň prajeme všetkým deviatim postupujúcim veľa šťastia v celoslovenskom kole a už teraz sa tešíme na ich úspechy!

Výsledková listina:

Čo vieš o hviezdach?  – Krajské kolo 23. 4. 2024

Výsledková listina 1. kategória                    Partizánske   2024

žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 – ročného gymnázia

 

Meno a priezvisko

Škola , trieda

1. kolo

2. kolo

3. kolo

Spolu

Poradie

Filip Calpaš

ZŠ Veľké Uherce

7

20

2

29

 

Dávid Letavay

ZŠ Veľké Uherce

7

20

7

34

 

Matej Šušota

ZŠ Veľké Uherce

7

18

4

29

 

Oliver Gajdošík

ZŠ Partizánska, Bánovce n. Bebravou

8

30

15

53

1.

Jakub Igaz

ZŠ Partizánska, Bánovce n. Bebravou

6

18

3

27

 

Marcel Vetrák

ZŠ Nováky

8

16

0

24

 

Damián Trško

ZŠ s MŠ Udiča

10

18

8,5

36,5

3.

Martin Mádr

ZŠ s MŠ Dubnica n/V

7

18

4

29

 

Dominik Kotešovec

SŠ Nová Dubnica

7

20

13

40

2.

Barbora Štorcelová

ZŠ Veľkomoravská Trenčín

6

20

5

31

 

Viliam Špaček

ZŠ Drietoma

4

18

2

24

 

Matej Habánek

SZŠ Futurum Trenčín

7

20

1

28

 

Výsledková listina 2. kategória                    Partizánske   2024

žiaci základných škôl 7.- 9. ročník a 2.- 4. ročník 8 – ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia

 

Meno a priezvisko

Škola , trieda

1. kolo

2. kolo

3. kolo

Spolu

Poradie

Elizabeth Štefaneková

ZŠ Partizánska, Bánovce n. Bebravou

4

14

13

31

 

Patrik Ročkár

ZŠ Partizánska, Bánovce n. Bebravou

2

8

6

16

 

Šimon Janovec

ZŠ Gorazdová, Púchov

6

27

15

48

 

Ľuboš Chromík

ZŠ s MŠ Žabokreky

4

5

4

13

 

Jozef Konš

ZŠ s MŠ Žabokreky

3

9

6

18

 

Matej Blinka

ZŠ s MŠ Žabokreky

2

7

3

12

 

Filip Geschwantner

ZŠ Nováky

4

0

1

5

 

Ondrej Vindiš

ZŠ Nováky

5

10

0,5

15,5

 

Juraj Štefina

ZŠ s MŠ sv. Margity, Púchov

6

30

13

49

 

Vanesa Frolová

ZŠ s MŠ Udiča

7

8

10

25

 

Kamendy Martin

Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

4

33

15

52

3.

Jurdová Viktória

Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

6

32

15

53

2.

Virguš Arthur Zian

Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

6

40

15

61

1.

Výsledková listina 3. kategória                    Partizánske   2024

žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročník 8 – ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia

 

Meno a priezvisko

Škola , trieda

1. kolo

2. kolo

3. kolo

Spolu

Poradie

Sandra Čviriková

SOŠ, Púchov

2

5

5

12

 

Samuel Jašo

SŠ, Nová Dubnica

4

5

10

19

 

Juraj Poruban

SŠ, Nová Dubnica

3

7

14

24

 

Alexy Filip

Gymnázium Ľ.Š., Trenčín

3

17

15

35

2.

Adela Bežová

Gymnázium Ľ.Š., Trenčín

5

14

15

34

3.

Michal Karnek

Piaristické gymnázium J.B., Trenčín

5

30

15

50

1.

Fotogaléria

11 fotografií