Deň hvezdárni a planetárií 2024

Deň hvezdárni a planetárií 2024

Obdobie okolo jarnej rovnodennosti je na Slovensku tradične spojené s verejnou prezentáciou odbornej a popularizačnej práce v astronómii. Podujatia pripravované astronomickými zariadeniami po celej krajine vychádzajú z dlhoročnej tradície Európskeho dňa planetárií, ktorá bola založená v prvej polovici 90. rokov 20. storočia z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii. Po návštevnícky úspešných ročníkoch usporiadame preto aj tento rok DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ.