Festival 4 živlov 2022

Festival 4 živlov 2022

Hvezdáreň v Partizánskom, Mesto Partizánske, AMAVET Klub 808, Asociácia pre mládež, vedu a techniku organizuje

Festival 4 živlov

krajské kolo Trenčiansky kraj 5. ročník

 

piatok 20. máj 2022 od 8:30hod. v Partizánskom, Dom kultúry – Mestská Umelecká Agentúra, Ul. Makarenkova 214

Veríme, že účasťou vašich žiakov im pomôžete zábavnou formou spoznať vedu a techniku.

Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov prvého až ôsmeho ročníka základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Najlepšie práce hodnotiaca komisia odporučí postúpiť na Celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v piatok 3. júna 2022 v Bratislave, vo vedecko-zábavnom centre Aurelium.

Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly:

Oheň – Voda – Vzduch – Zem

Unikátny   projekt    dáva    do    popredia    dopĺňanie    vzdelávania    detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

Cieľom Festivalu štyroch živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností v prírodných vedách. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k prírode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.