Literárna súťaž "Fantasy asteroid day" a výtvarná súťaž "Misia na asteroid"

Literárna súťaž "Fantasy asteroid day" a výtvarná súťaž "Misia na asteroid"

Hvezdáreň v Partizánskom vyhlasuje literárnu súťaž "Fantasy asteroid day" a výtvarnú súťaž "Misia na asteroid"

Propozície a prihlášku do súťaže  si možete stiahnuť pod príspevkom: