Online súťaž "Ženy vo vesmíre"

súťaž

Otázky do online súťaže sú pripravené z dostupných informácii uvedených v encyklopédiách, wikipédii, atď. zameraných na lety človeka do vesmíru.

25 súťažných otázok bude prihláseným žiakom zaslaných 11.mája 2023 s možnosťou odpovede do 12:00 hod. nasledujúceho dňa t.j. 12. mája 2023

Odpovede je potrebné zaslať na e-mail adresu hvezdarpartizanske@gmail.com

 

Traja najúspešnejší súťažiaci budú odmenení zaujímavými vecnými cenami.

 Trieda s najväčším počtom súťažiacich bude mať jedno predstavenie v digitálnom planetáriu Z D A R M A

 

Prihlášky do súťaže je potrebné zaslať najneskôr do 10. mája 2023

V prihláške nezabudnite uviesť kontakt e-mail na súťažiaceho alebo pedagóga, s ktorým budeme komunikovať.

 

Kontakt: Hvezdáreň v Partizánskom, Tel.č. 038/7497108

e-mail: hvezdarpartizanske@gmail.com

Prihlášku nájdeš dole !