Oznam o časoch pozorovaní pre verejnosť počas prázdnin

Oznam o časoch pozorovaní pre verejnosť počas prázdnin

Počas leta v miesiaci júl, každú stredu, štvrtok a piatok od 22:00 do 23:00.Vstup na pozorovanie je možný len do 22:00!!

V mesiaci august, každú stredu, štvrtok a piatok od 21:00 do 22:00 a od 22:00 do 23:00. Posledný vstup na pozorovanie je možný len do 22:00!!

Akcia sa koná len za priaznivého počasia. Účast a podmienky si je potrebné potvrdiť/overiť  telefonicky.