Oznam pre verejnosť

Oznam pre verejnosť

oznam pre verejnosť

Vstup a pobyt vo hvezdárni (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka);

 

Pri vchode do hvezdárne aplikovať dezinfekciu na ruky

 

Zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m

 

Počet návštevníkov v zariadení  v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2, táto podmienka sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov a deti.

 

 

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.