Stellar klub-astronomický krúžok 2022/2023

Stellar klub-astronomický krúžok 2022/2023
Astronomický krúžok – TVOJ KONTAKT S VESMÍROM
S T E L L A R  K L U B  pri hvezdárni v Partizánskom príjme v školskom roku 2022 / 2023 do svojich radov nových členov so záujmom  o astronómiu.Ponúkame racionálne využitie voľného času v kolektíve s podobnými záujmami ako máš Ty.
Astronomický krúžok ponúka napríklad:
-prednášky z oblasti astronómie
-fyzikálne hračky a tvorivú dielňu
-skladanie papierových modelov
-učenie a prácu s astronomickými prístrojmi
-naučíme Ťa základnú orientáciu na hviezdnej oblohe