Hvezdáreň v Partizánskom

Stretneme sa na orbite - súťaž

Stretneme sa na orbite - súťaž

12. apríl 1961 sa stal míľnikom vo výskume vesmíru. Posunul naše poznanie

o nás, o planéte Zem a celom vesmíre. Kozmonautika je dnes neodmysliteľnou

súčasťou nášho života. Nevieme si predstaviť náš denný režim bez aktuálnych

pohľadov na počasie, presný čas a GPS, ktorý nám presne určí našu polohu a

prípadne vzdialenosť k cieľovej stanici. Dlhodobý pobyt na vesmírnej stanici

nám umožňuje poznávať našu biologickú schránku, objavovať nové vlastnosti

hmoty a ich aplikácie v nových technológiách.

Pokúste sa zodpovedať naše otázky z kozmonautiky a z tvorivej práce

človeka na orbite Zeme.

Do súťaže sa môžete zapojiť od 20.3.2021 do 12.4.2021

Súťažné otázky je možné stiahnuť pod príspevkom vo formáte PDF

Správne odpovede riadne označte celým menom a posielajte na email:

hvezdarpartizanske@gmail.com

hvezdap@hvezdaren.sk

Tešíme sa na Vaše správne odpovede ! 

Súťaž