Súťaž "Najväčší Slovák mojimi očami"

Súťaž "Najväčší Slovák mojimi očami"
Súťaž je určená pre každú tvorivú dušu, zapojiť sa do nej môžete v termíne od 16. júla do 30. septembra. Zaslať svoj súťažný príspevok môžu jednotlivci či skupiny, a to v podobe textu (báseň, príbeh, úvaha) alebo kresby, na adresu župného úradu v Trenčíne.
Viac informácií na: www.tsk.sk alebo na na facebookovej stránke TSK